Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Polityka prywatności

 • Firma UPL EUROPE LTD jest świadoma istotności zachowania bezpieczeństwa Państwa prywatnych informacji podczas korzystania z naszej witryny. Naszym priorytetem jest ochrona Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa środki bezpieczeństwa, które stosujemy w celu zapewnienia, że wszelkie informacje, przekazywane przez Państwa, są traktowane z należytym szacunkiem i bezpieczeństwem.

 • Zbieranie danych

  Mogą Państwo korzystać z naszej witryny bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszej strony — za wyjątkiem przypadków dostarczania produktów lub usług na Państwa życzenie. Podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny zapisujemy dane na naszych serwerach w różnych celach związanych z bezpieczeństwem. Dane te mogą obejmować nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny, strony, na które przejdą Państwo z naszej witryny oraz Państwa adres IP. Takie dane mogłyby posłużyć do Państwa identyfikacji, ale nie będziemy ich używać w tym celu. Będziemy okresowo wykorzystywać te dane w celach statystycznych, ale z zachowaniem anonimowości każdego indywidualnego użytkownika, aby nie można było ustalić jego tożsamości. W przypadku przekazywania Państwa danych innym osobom w celu dostarczenia Państwu żądanych informacji o dowolnym z naszych produktów lub usług albo w innych celach, na które Państwo wyrazili zgodę, polegamy na środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie przestrzegania właściwych przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

 • Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

  Zbieramy tylko te dane osobowe, które nam Państwo podają podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub przez wiadomości e-mail, w ramach zamawiania produktów lub usług, zapytań lub próśb dotyczących zamawianych materiałów i w podobnych sytuacjach, w których zdecydują się Państwo przekazać nam takie informacje. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszej firmie, zapisana na serwerach lub zarządzana przez administratorów danych działających w naszym imieniu i odpowiadających przed naszą firmą. Na przykład MailChimp jest jednym z naszych administratorów danych, wykorzystywanym do zbierania danych osobowych po wyrażeniu zgody (np. za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych) i przechowywania takich danych (np. w obrębie konta MailChimp) w celu rozsyłania kampanii reklamowych przez pocztę elektroniczną oraz reklam internetowych. MailChimp, wraz z podmiotami, którym powierzył przetwarzanie danych, świadczą usługi o kluczowym znaczeniu, pomagając nam np. aktywnie zapobiegać nadużywaniu informacji, a przez to zapewniają wsparcie firmie UPL Europe Ltd.

  Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek postaci przez naszą firmę lub naszych przedstawicieli żadnym stronom trzecim, chyba że uzyskamy Państwa zgodę lub jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Zachowujemy kontrolę nad wykorzystaniem wszelkich danych osobowych, które nam Państwo ujawnią, i odpowiadamy za nie. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane lub przetwarzane w komputerach zlokalizowanych w innych jurysdykcjach, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy o ochronie danych mogą być inne niż w jurysdykcji miejsca Państwa zamieszkania. W takich przypadkach zawsze zapewniamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń — administratorzy danych w takich krajach muszą stosować zabezpieczenia danych równorzędne do tych, które obowiązują w kraju Państwa zamieszkania.

 • Cele wykorzystania

  Zbierane przez nas dane będą wykorzystywane tylko w celu dostarczenia Państwu zamówionych produktów lub usług lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 • Prawo do dostępu i poprawiania

  Mają Państwo prawo do przeglądania i poprawiania wszelkich danych osobowych zapisanych w naszym systemie, jeśli będą Państwo uważać, że dane takie mogą być przestarzałe lub nieprawidłowe — w takim przypadku wystarczy się z nami skontaktować przez e-mail lub na niżej podany adres firmowy.

 • Prawo do wycofania zgody

  Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przyszłe wykorzystywanie swoich danych osobowych. Jeśli chcą Państwo przestać otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub usunąć dowolne z Państwa danych osobowych posiadanych przez nas, można tego dokonać kontaktując się z nami przez e-mail lub na niżej podany adres firmowy.

 • Czas przechowywania danych

  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to dla nas niezbędne do świadczenia zamówionej usługi lub usługi, na którą wyrazili Państwo zgodę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

 • Korzystanie z plików cookie

  W niektórych witrynach są wykorzystywane tzw. ciasteczka (pliki cookie), które umożliwiają nam zwiększenie efektywności korzystania przez Państwa z takich stron. Pliki cookie to identyfikatory, które nasz serwer internetowy może przesłać do Państwa komputera w celu identyfikacji komputera używanego w trakcie sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana do automatycznej akceptacji takich plików cookie. Mają Państwo także możliwość wyłączenia przechowywania plików cookie lub takiego przestawienia przeglądarki, by informowała przed zapisaniem pliku cookie na Państwa komputerze.

 • Bezpieczeństwo

  Firma UPL EUROPE LTD stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych. Wszystkie dane osobowe, które przekażą Państwo firmie UPL EUROPE LTD, będą szyfrowane na czas przesyłu, aby zapobiec ich nieprawidłowemu wykorzystaniu przez strony trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa są ciągle weryfikowane w celu zapewnienia, że wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób i zawsze są zabezpieczone.

 • Dane kontaktowe

  W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub sugestii prosimy o kontakt z administratorem strony UPL EUROPE LTD. Stały rozwój technologii internetowych wymaga dokonywania okresowych zmian w naszej polityce prywatności, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, kiedy uznamy to za konieczne.

  Kontaktowy adres e-mail : info@uplpolska.com

  Kontakt listowny:

  UPL EUROPE LTD

  The Centre, 1st Floor

  Birchwood Park

  Warrington

  Cheshire

  Zjednoczone Królestwo

  WA3 6YN