Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Produkty

Colzamid

Substancja czynna

450g/l  napropamid

Colzamid

UPRAWA

 • Kapusta Głowiasta
 • Pomidor
 • Rzepak Ozimy
 • Truskawka

CEL

Chwasty wrażliwe:

 • Fiołek Polny
 • Gorczyca Polna
 • Gwiazdnica Pospolita
 • Komosa Biała
 • Maruna Bezwonna
 • Rdest Plamisty
 • Starzec Zwyczajny
 • Tasznik Pospolity
 • Wiechlina Roczna
 • Żółtlica Drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe:

 • Miotła Zbożowa
 • Przytulia Czepna
 • Samosiewy Zbóż

Chwasty odporne:

 • Dymnica Pospolita
 • Fiołek Polny
 • Jasnota Purpurowa
 • Perz Właściwy

Colzamid

Substancja czynna

450g/l  napropamid

COLZAMID jest herbicydem, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Pliki do pobrania

Formulacja

Środek chwastobójczy w formie koncentratu.

1L / 5L

Informacja tymczasowo niedostępna.