Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Produkty

Devrinol Top 375 CS

Substancja czynna

30g/l  chlomazon

345g/l  napropamid

Devrinol Top 375 CS

UPRAWA

 • Rzepak Ozimy

CEL

Chwasty wrażliwe:

 • Gwiazdnica Pospolita
 • Jasnota Purpurowa
 • Jasnota Różowa
 • Komosa Biała
 • Mak Polny
 • Maruna Bezwonna
 • Miotła Zbożowa
 • Mlecz Zwyczajny
 • Ostróżeczka Polna
 • Przytulia Czepna
 • Rumian Polny
 • Rumianek Pospolity
 • Stulicha Psia
 • Tasznik Pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:

 • Rdesty
 • Rumian Polny
 • Samosiewy Zbóż
 • Bodziszek Drobny
 • Maruna Bezwonna
 • Przetacznik Perski
 • Tobołki Polne

Chwasty odporne:

 • Fiołek Polny
 • Samosiewy Zbóż
 • Gorczyca Polna

Chwasty średnio odporne:

 • Wyczyniec Polny

Devrinol Top 375 CS

Substancja czynna

30g/l  chlomazon

345g/l  napropamid

DEVRINOL TOP 375 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

SZYBKIE FAKTY

Środek jest herbicydem doglebowym zawierającym dwie uzupełniające się substancje czynne: chlomazon i napropamid o działaniu systemicznym. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy karotenoidów (barwników roślinnych), co objawia się charakterystycznym bieleniem liści i łodyg roślin wrażliwych. Napropamid powoduje hamowanie syntezy białek, co prowadzi. do zahamowanie rozwoju korzeni i wzrostu chwastów. Środek Devrinol Top 375 CS najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.

Formulacja

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł (CS).

1L / 5L /20L

- PUH Chemirol Sp. z o.o.