Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Produkty

Farton 730 WG

Substancja czynna

68%  mankozeb

5%  cymoksanil

Farton 730 WG

Farton 730 WG

Substancja czynna

68%  mankozeb

5%  cymoksanil

FARTON 730 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. 

Formulacja

Środek grzybobójczy w formie granul

do sporządzania zawiesiny wodnej

10kg

- Agrosimex Sp. z o.o.