Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Produkty

Fluxyr 200 EC

Substancja czynna

200g/l  fluroksypyr

Fluxyr 200 EC

UPRAWA

  • Jęczmień Jary
  • Pszenica Ozima
  • Pszenżyto Ozime

CEL

Chwasty wrażliwe:

  • Gwiazdnica Pospolita
  • Iglica Pospolita
  • Maruna Bezwonna
  • Tasznik Pospolity
  • Tobołki Polne

Chwasty średnio wrażliwe:

  • Fiołek Polny

Fluxyr 200 EC

Substancja czynna

200g/l  fluroksypyr

FLUXYR 200 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Formulacja

Środek chwastobójczy 

w formie koncentratu

1L / 5L

- Agro-Sieć Sp. z o.o.

- PUH Chemirol Sp. z o.o.

- Dalgety Agra Polska Sp. z o.o.

- Osadkowski SA

- Procam Polska Sp. z o.o.

- Scandagra Polska Sp. z o.o.