Zapytaj teraz
X

Zapytaj teraz

Produkty

Penncozeb 80 WP

Substancja czynna

80%  mankozeb

Penncozeb 80 WP

Penncozeb 80 WP

Substancja czynna

80%  mankozeb

PENNCOZEB 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapo- biegawczego w ochronie jabłoni, ziemniaka, pomidora oraz cebuli przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych. 

Uwaga: w przypadku stosowania środka przy użyciu opryskiwaczy ręcznych należy stosować ochronę dróg oddechowych (np. półmaskę ochronną RPE).

Formulacja

Środek grzybobójczy w formie proszku

do sporządzania zawiesiny wodnej

1kg / 25 kg

- Agrosimex Sp. z o.o.